Prevádzkovatelia hazardu si budú musieť dať posúdiť hracie zariadenia

Posúdenie zariadení

Prevádzkovatelia hazardných hier si budú musieť dať odborne posúdiť hracie zariadenia a systémy ešte pre udelením individuálnej licencie.

Vyplýva to z návrhu vyhlášky Ministerstva financií (MF) SR, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Odborné posudzovanie softvéru

Ministerstvo uviedlo, že predkladaný návrh reaguje na dynamický vývoj v oblasti hazardných hier v poslednom období, spojený najmä s intenzívnejším zapájaním informačných technológií do tohto odvetvia.

„Z tohto dôvodu si aplikačná prax vyžiadala potrebu jednoznačného zadefinovania požiadaviek kladených na prevádzkovateľov hazardných hier v súvislosti s povinným odborným posudzovaním zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier,“ priblížil rezort financií v predkladacej správe k návrhu.

Odborné posudzovanie softvéru sa má týkať napríklad hazardných hier na výherných prístrojoch, termináloch videohier, technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, ako aj videohier, internetových hier v kasíne, či prémiových hier.

Vydanie osvedčenia

Podľa zákona o hazardných hrách je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný písomne požiadať poverenú skúšobňu o odborné posúdenie všetkých zariadení a systémov vždy pred začiatkom prevádzkovania hazardnej hry, teda ešte pred udelením individuálnej licencie, a tiež po uplynutí doby, na ktorú bolo vydané príslušné osvedčenie.

„Výsledkom odborného posúdenia zariadení a systémov je vydanie osvedčenia, ktorým poverená skúšobňa overí a osvedčí, že zariadenia a systémy sú spôsobilé na prevádzkovanie hazardných hier a sú bezpečné z hľadiska ochrany údajov, ktoré budú prostredníctvom nich prijímané, odosielané a spracúvané,“ vysvetlilo ministerstvo.

Okrem toho má odborné posúdenie preukázať, že zariadenia spĺňajú technické požiadavky dané technickými predpismi a prevádzkovanie hier prostredníctvom nich bude v súlade s pravidlami hazardnej hry.

Od 1. júna tohto roka začal na Slovensku fungovať nový Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý prebral kompetencie MF SR aj v oblasti vydávania poverenia na odborné posudzovanie.

„Poverenie na odborné posudzovanie vydáva Úrad pre reguláciu hazardných hier právnickej osobe, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené zákonom o hazardných hrách,“ doplnilo MF SR.

Zdroj: SME.sk

Eurogold Casino registračný bonus 300 free spinov - 728x90