Online backgammon – základné pravidlá a informácie

Online backgammon - základné pravidlá a informácie pre začiatočníkov

Jedna z najstarších stolových hier na svete, ktorá sa hrala už v starovekom Egypte

Backgammon a jeho online podoba je hrou, kde nezáleží iba na šťastí, ale tiež výrazne na hernej stratégii. V tomto ohľade sa podobá na poker, ktorý je takisto založený na schopnostiach hráča, čo sa ukáže najmä pri dlhodobejšom hraní hry.

Pre začiatočníkov býva niekedy backgammon zložitejšie pochopiť pravidlá hry a preto veríme, že to zvládnete s naším priehľadným návodom a praxou. Poďme teda na to.

Stručný popis a cieľ hry

Backgammon je hrou pre 2 hráčov, z ktorých jeden prenáša biele kamene a druhý čierne. Niekedy sa môžu farby líšiť (napr. červené a hnedé kamene namiesto čiernych). Na farbe kameňov nezáleží a tiež to nemá žiadny vplyv na to, kto bude hru začínať (narozdiel od šachu, kde vždy začína biely). Ďalej k hre potrebujeme hraciu dosku, ktorej grafické rozhranie býva tiež rozmanité, dve obyčajné šesťhranné kockykelímok, ktorým sa budú kocky miešať. Často má každý hráč kocky farby ich kameňov. Kelímok je prevenciou proti podvodom či riadeným hodom. Okrem toho platí, že ani jedna z kociek nesmie opustiť hraciu plochu, stáť na kameni alebo na hrane. Vtedy je celý hod neplatný.

Backgammon - kocky a kelímok
Kocky, kelímok a dablovacia kocka

Hracia doska a počiatočné postavenie kameňov

Hracia doska obsahuje 24 polí, ktoré sú rozdelené do štyroch sektorov. Farebné rozlíšenie jednotlivých klinov (trojuholníkov) nemá na hru žiaden vplyv, len uľahčuje počítanie.

Backgammon - hracia doska

Hracia doska a základná pozícia kameňov hry Backgammon je uvedená na obrázku 1. Hráči postupujú protismerne v smere šípok po políčkach v tvare trojuholníkov či klinov. Na jednom políčku (kline) môže byť ľubovoľný počet kameňov jedného hráča, napríklad všetkých 15 naraz (kamene sa dajú na sebe rôzne naskladať).

Backgammon - hracia doska - základná pozícia
Obr. 1 – Hracia doska a základná pozícia hry Backgammon

Kocka

Každý hráč má dve kocky, ktoré musí vždy odhodiť na svoju pravú stranu hracej dosky. Pokiaľ kocka dopadne mimo pravú stranu dosky, neleží celou svojou plochou na doske alebo dopadne na kameň, hráč svoj hod opakuje. Každý ťah je ukončený až po zobraní oboch kociek hráča. Pokiaľ hráč hodí svoje kocky pred ukončením ťahu, hod je neplatný a opakuje sa.

Cieľom stolovej hry backgammon je dostať/vyviesť všetkých svojich 15 kameňov najskôr do svojho vnútorného poľa/svojej ohrádky (infield) a potom ich dostať von z hracej dosky. Hráči sa striedajú, na začiatku každého ťahu hodí hráč oboma kockami a podľa výsledku hodu posunie niektorý svoj kameň či kamene o príslušný počet klinov alebo bodov (angl. pips) smerom k ich cieľu. Na každom bode môže byť ľubovoľný počet kameňov jedného hráča. Pokiaľ hráč ukončí ťah kameňom na bode, kde je jeden súperov kameň, „vyhodí“ ho, tzn. vráti ho až na začiatok jeho cesty, na bar alebo prepážku. Na bod, na ktorom je viac než jeden súperov kameň sa presunúť nesmie.

Slovník základných pojmov

Kamene protihráčov sa v hre backgammon pohybujú navzájom opačným smerom. Keď má hráč všetky svoje kamene v poslednej časti hernej dosky, tj. vo svojom vnútornom poli, môže s nimi ťahať aj mimo dosky, čím ich odstraňuje z hry. Hráč, ktorému sa podarí takto odstrániť všetky svoje kamene, víťazí

Backgammon - hracia doska - obrázok 2
Obr. 2

Popis hracej dosky na obrázku 2:

1a – vlastná ohradka alebo aj vnútorná ohradka bieleho; priestor, kde biely potrebuje doviesť všetky svoje kamene, aby ich mohol začať odstraňovať z hracej plochy (a tým ukončiť hru),

1b – tzv. vonkajšia ohradka bieleho; má význam iba pre orientáciu na hracej doske a pri plánování stratégie alebo analýze hry,

2a – vlastná ohradka čierneho; podobna ako u bieleho, kde je potrebné doviesť všetky čierne kamene pred ich odstránením,

2b – vonkajšia ohradka čierneho; podobne ako u bieleho,

3 – prepážka (bar), kde sa odkladajú súperom vyhodené kamene,

4 – miesto, kde sa odkladajú z ohradky odstránené kamene bieleho,

5 – miesto pre vyhodené kamene čierneho (z vnútornej ohradky čierneho).

Môžeme si všimnúť, že už od začiatku hry má každý hráč päť kameňov vo vlastnej (vnútornej) ohradke, a že je potrebné tam dopraviť ostávajúcich desať kameňov.

Obrázok cieľového stavu “obyčajnej výhry”

Backgammon - hracia doska - poloha 3
Obr. 3

V Backgammone existujú tri druhy výhier:

 • Obyčajná, jednoduchá, ktorá nastane, pokiaľ hráč, ktorý prehral, už tiež začal vyvádzať kamene z dosky. Obyčajnou výhrou hráč získa toľko bodov, koľko ukazuje hodnota na dablovacej kocke.
 • Gammon, ktorý nastane, pokiaľ hráč, ktorý prehral, nezačal odoberať svoje kamene z dosky a zároveň nemá ani jeden svoj kameň v súperovom vnútornom poli alebo na bare. Výhrou gammon hráč získa dvojnásobok počtu bodov, ktorý je na dablovacej kocke.
 • Backgammon, ktorý nastane, pokiaľ hráč, ktorý prehral, má aspoň jeden kameň v súperovom vnútornom poli alebo na bare a nevyviedol ešte ani jeden svoj kameň z dosky. Výhrou backgammon hráč získa trojnásobok počtu bodov, ktorý ukazuje dablovacia kocka.

Kamene a ich pohyb

Hra začíná tým, že každý hráč hodí jednou kockou. Hráč, ktorému padne vyššie číslo, ťahá ako prvý. Pre svoj ťah musí použiť dve čísla, ktoré boli práve hodené ním a jeho súperom. Počas ďalších hodov už hráči používajú svoje 2 kocky. Hráči sa striedajú po každom odohranom ťahu. Pokiaľ pri prvom hode padnú rovnaké čísla, záleží ďalší postup na druhu hry. V zápasovej hre sa hod opakuje, v hre o peniaze, tzv. moneygame dôjde k automatickému zdvojnásobeniu kocky.

Kamene sa v danom smere posúvajú o príslušný počet klinov (pips) na základe čísel, ktoré padli na kockách. Hráči sa teda pohybujú smerom proti sebe. Behom pohybu kameňov musia byť dodržané následujúce pravidlá:

 • Kameň môže byť presunutý len na také miesto, ktoré nie je obsadené dvoma a viac súperovými kameňmi, tzv. otvorený bod (angl. open point).
 • Čísla, ktoré padli na kockách, predstavujú oddelené ťahy. To znamená, že pokiaľ hráčovi na kockách padnú napr. čísla 2 a 6, môže jeden kameň presunúť o 2 pips (kliny) a ďalší kameň o 6 pips na otvorený bod alebo môže vykonať ťah jedným kameňom o celkom 2 + 6 = 8 pips za predpokladu, že aspoň jeden bod medzi počiatočným a konečným bodom vo vzdialenosti 2 alebo 6 pips je otvorený.
 • Pokiaľ hráč hodí dve rovnaké čísla, hrá dvojnásobok toho čo hodil. Napríklad ak hodí dve šestky, má k dispozícií pre ťahy celkom štyri šestky, ktoré môže ľubovoľne využiť.
 • Hráč musí odohrať obe čísla (pri rovnakých číslach všetky 4), ktoré mu na kockách padli dokiaľ je to možné. Pokiaľ môže byť odohrané iba jedno číslo, musí ho hráč odohrať. Ak je možné odohrať obe čísla, ktoré padli na kockách, nie však obe zároveň, musí hráč hrať s vyšším. Pokiaľ hráč nemôže využiť ani jedno z čísiel, ktoré mu na kocke padli, stráca ťah.

Ukážka ťahu

Ukážku ťahu bieleho a čierneho ukazuje obrázok 4. Vidíme, že obaja hráči postupujú opačným smerom. Biely hodil 4 a 2, zatiaľ čo čierny 6 a 1. Ťahy v ukážke nie sú jediné možné. Hráči môžu ktorékoľvek svoje kamene presunúť v súlade s pravidlami. Ťah bieleho má ale svoju logiku: presunie kameň z pola 8 na pole 4 (tj. o 4 políčka) a kameň z pola 6 takisto na pole 4 (o 2 políčka). Tým kamene jednak dostal do svojej ohradky a naviac ich „pojistil“, tzn., že nemôžu byť napadnuté a vyhodené súperovými kameňmi.

Backgammon - hracia doska - poloha 4
Obr. 4

Pri obsadení klinu (poľa) aspoň dvoma kameňmi sa niekedy hovorí, že hráč urobil bod (point). To ale nemá nič spoločné s bodovaním či skóre, ktoré by o niečom rozhodovalo, ale ide iba o skutočnosť, že hráčovi sa podarilo vytvoriť určitý oporný bod, na ktorý súper nemôže vstúpiť. Neskôr uvidíme, že toto obsadenie vlastnej ohradky má ešte ďalší význam. Pokiaľ by sa bielemu podarilo vyhodiť niektorý čierny kameň, môže sa dostať do hry iba cez niektoré z polí 1 až 6. Čierny hodil 6 a 1 a tiež vytvoril určitý oporný bod na poli 18 (z pohľadu bieleho, 7 z pohľadu čierneho). Mohol by teoreticky postúpiť napríklad z pola 17 na pole 23, ale tento kameň by sa ocitol osamotený a mohol by byť napadnutý.

Vyhadzovanie a vracanie sa do hry

Klín („pip“, pole), ktorý je obsadený len jedným kameňom sa nazýva nekrytý (blot) a kameň na ňom môže byť napadnutý a vrátený na prepážku (bar). Pokiaľ má hráč jeden alebo viac kameňov na bare, nemôže pokračovať v hre, až kým všetky kamene z baru nedostane opäť do hry. Kameň sa vracia do hry na základe hodu kockami (kedy je hráč na rade) a to do súperovho vnútorného pola. Keď napríklad hráč, ktorý má kameň na bare, hodí 2 a 5, môže nasadiť na súperov bod číslo 2 alebo 5, za predpokladu, že je otvorený.

Pokiaľ nie je žiadný bod otvorený, hráč stráca svoj ťah, pretože inými kameňmi hrať nemôže. Akonáhle sa hráčovi podarí nasadiť všetky svoje kamene do hry, normálne pokračuje.

Vyvedenie kameňov z dosky

V prípade, že hráč presunie všetky kamene do svojho vnútorného poľa, začína posledná fáza hryvyhadzovanie kameňov (angl. bearing off). To prebieha tak, že kamene akoby sa presunú na fiktívne pole tesne za doskou. To znamená, že pokiaľ na kocke padlo napr. číslo štyri, odstráni hráč jeden kameň zo štvrtého poľa. Pokiaľ hráčovi padne číslo vyššie, než je pozícia jeho najvzdialenejšieho kameňa, hráč odstráni kameň z najvzdialenejšej pozície. Táto poučka sa netýka situácie, kedy na danom poli síce neleží žiadny kameň, ale určitý kameň je ešte za daným polom. Vtedy musí hráč vykonať bežný ťah kameňom po doske.

Príklad: Pokiaľ hráč hodí päťku a na piatom a šiestom bode už nie je kameň, môže kameň vyviesť z najbližšieho nižšieho bodu, teda z bodu č. 4 a nižšie. Keby hráč hodil štvorku, na 4. bode nemal kameň a na 6. bode áno a chcel vyviesť kameň z 3. bodu, potom nemôže, pretože bod vyšší, tj. šiesty, obsahuje kameň. Musí posunúť kameň zo 6. bodu o 4 polia.

Pokiaľ sa v priebehu vyhadzovania kameňov stane, že sa niektorý z kameňov dostane mimo vnútorného poľa (súper ho vyhodením pošle na bar), hráč nemôže pokračovať vo vyvádzaní kameňov do tej doby, než sú opäť všetky jeho ostatné kamene v jeho vnútornom poli.

Hráč nie je nútený vyviesť kameň, pokiaľ je možné urobiť iný legálny ťah. Pokiaľ behom vyvádzania kameňov dojde k tomu, že hráč nemá všetky svoje kamene vo svojom vnútornom poli (keď je behom vyvádzania niektorý kameň trafený a vrátený na bar), vyvádzanie kameňov sa tým preruší a hráč musí opäť všetky svoje kamene dostať späť do svojho vnútorného poľa, aby mohol vo vyvádzaní pokračovať. Hráč, ktorý prvý vyvedie všetky svoje kamene von z dosky, vyhráva.

Ukážka vyhodenia kameňa 

Ukážku napadnutia a vyhodenia súperovho kameňa v Backgammon zachytávajú nasledujúce dva obrázky. V skutočnosti prebehnú samozrejme oba kroky súčasne, kvôli názornosti sú však obrázky rozdelené.

Predpokladajme, že je čierny na ťahu. Na prvom z obrázkov (obrázok 5) vidíme, že biely má osamotené kamene na poli 16 a 24. Pokiaľ by sa čiernemu podarilo vrhnúť 4 a 5, mohol by bielemu vyhodiť jeden alebo dokonca oba z týchto kameňov. Samozrejme hráč musí vždy posúdiť, čí je pre neho vyhodenie súperovho kameňa výhodné. Obrázok nižšie je sice iba ilustračný, ale nejlepší možný ťah. Tu by napríklad vyhodenie bieleho kameňa z pola 24 bolo veľmi pochybné, pretože biely by sa mohol hodením jednotky dostať späť do hry a vyradit čierny kameň, ktorý by potom musel absolvovať celú cestu znovu (a to užbol vo vlastnej ohradke čierneho).

Backgammon - hracia doska - poloha 5
Obr. 5 – Ukážka možného napadnutia (vyhodenia) kameňa

Predpokladajme, že čierny skutočne hodí 4 a 5 a urobí ťah ako je uvedené na obrázku 5. Presunie jeden kameň z pola 12 na pole 16 (o 4 políčka) a vyhodí biely kameň na prepážku a obdobne presunie kameň z pola 19 na pole 24 (o 5 políček) a vyhodí aj tento biely kameň na prepážku ako ukazuje obrázok 6.

Backgammon - hracia doska - poloha 6
Obr. 6 – Dokončenie ukážky vyhodenia kameňa

Na obrázku 6 je znázornené presunutie čiernych kameňov a premiestnenie bielych na bar. Biely nemôže ťahať žiadnymi inými kameňmi, iba tými na prepážke. Musí ich dostať do hry (re-entering). Môžeme si predstaviť, že biele kamene umiestnené na prepážke sú na pomyselnom poli č. 25, tj. úplne najďalej od cieľa, tzn. vlastnej ohradky bieleho tvorené políčkami 1 až 6.

Biely hodí dvoma kockami. Ak sa objaví na niektorej kocke jednotka, presunie kameň na pole 24, pri dvojke na pole 23, pri trojke na pole 22 atď. Pole 19 a 20 sú blokované čiernym, preto pokiaľ by biely hodil napríklad 6 a 5, z prepážky by sa nedostal. Mohol by ale napríklad hodiť 1 a 5, jeden kameň by premiestnil na pole 24, čím by dokonca vyhodil súperov kameň, päťka by „prepadla“, pretože ostatnými kameňmi sa nedá ťahať, dokiaľ je niektorý na prepážke. Čierny by vstupoval do hry cez políčka 1 až 6 (pre neho sú to najvzdialenejšie polia 19 až 24). Aj tento priestor je čiastočne blokovaný.


Dablovacia kocka a stávky

Bežnou súčasťou hry sú stávky, kvôli ktorým je súčasťou hracej výbavy špeciálna stávková kocka – dablovacia kocka (z angl. doubling cube). Správny slovenský výraz je síce zdvojovacia kocka, ale slangový názov „dablovacia“ je viac zažitý.

Ide o kocku, na ktorej stenách sú namiesto bežných čísel 1 až 6, čísla 2, 4, 8, 16, 32 a 64. Tieto čísla označujú príslušný násobok základnej stávky, o ktorý sa práve hrá. (Backgammon sa dá hrať aj bez zdvojnásobenia, resp. úplne bez stávok).

Na začiatku hry leží kocka uprostred medzi hráčmi, číslom 64 nahor (v danej situácií číslo 64 nahrádza chýbajúcu jednotku, tzn. jednonásobok základnej stávky). V priebehu hry, vo chvíli, kedy sa jeden hráč domnieva, že je vo výhodnej situácií, sa môže rozhodnúť, že ponúkne súperovi zdvojnásobenie stávky. To môže vykonať iba na začiatku svojho ťahu ešte predtým, než hodí kockami. Urobí to tak, že kocku otočí číslom 2 hore a posunie k súperovi so slovami „ponúkam zdvojnásobenie“ alebo „double“.

Súper má teraz dve možnosti:

 • Môže zdvojnásobenie odmietnuť (angl. „pass“ alebo „drop“). Tým okamžite prehráva jednonásobok stávky (alebo aktuálnu hodnotu kocky) a hra končí.
 • Pokiaľ zdvojnásobenie príjme, ponechá si dablovaciu kocku s dvojkou na vrchu na svojej strane dosky a od tej chvíle sa hrá o dvojnásobnú stávku.

V ďalšom priebehu hry sa však môže stať, že sa situácia obráti, takže sa hráč, ktorý pôvodne zdvojnásobenie prijal, môže obrátiť s ponukou ďalšieho zdvojnásobenia na svojho súpera. Ten má opäť rovnaké možnosti len s tým, že už ide o dvojnásobné stávky (tzn. pokiaľ odmietne, prehráva dvojnásobok základnej stávky, pokiaľ príjme, bude sa hrať o štvornásobné stávky). Takto sa môže v jednej hre zdvojnásobovať teoreticky akokoľvek, samozrejme v praxi sa len zriedka objaví vyššia stávka než 16 až 32.

Dôležité je, že ponuku zdvojnásobiť môže vždy len ten hráč, na ktorého strane kocka práve je (hovorí sa, že je majiteľom kocky). Jedinou výnimkou je začiatok hry do prvého zdvojnásobenia, kedy je kocka uprostred (bez majiteľa).

Vo chvíli, kedy hra skončí, sa bežné ohodnotenie (jednoduchá výhra, gammon, backgammon) vynásobí hodnotou, ktorá je na dablovacej kocke. Pokiaľ teda napr. hráč prehrá gammon vo chvíli, kedy je kocka na čísle 8, získáva víťaz 16 bodov.


Typy hry

V backgammone súperi obvykle nehrajú len jednu partiu, pretože hra môže skončiť veľmi rýchlo. Niekoľko po sebe idúcich partií sa môže chápať dvojako:

Hra o peniaze (moneygame): Hry sú relatívne nezávislé, iba sa sčítajú ich výsledky a nakoniec sa urobí vyúčtovanie. Samozrejme sa nemusí v skutočnosti hrať o peniaze, dôležitý je ten princíp, že víťazom je hráč, ktorý nakoniec získa viac bodov.

Zápasová hra (match): Na začiatku sa hráči dohodnú, do koľko bodov sa zápas hrá. Výsledky zápasov sa potom sčítajú a hráč, ktorý prvý dosiahne či prekročí daný bodový zisk, v zápase víťazí. Pritom nie je podstatné koľko bodov má v tej chvíli súper.

Rozširujúce pravidlá

Do Backgammonu sa časom dostali ďalšie pravidlá, ktoré upravujú hru. Niektoré sú viac známe, iné sa takmer nepoužívajú. Tu je zoznam tých nejbežnejších.

Jacobyho pravidlo

Toto pravidlo je veľmi rozšírené a používa sa pri hre o peniaze. Pokiaľ sa pri hre ani raz nenásobilo (kocka je stále na bare, teda bez majiteľa), gammony aj backgammony sa počítajú len za jeden bod, rovnako ako jednoduchá hra.

Crawfordovo pravidlo

Tiež veľmi rozšírené pravidlo, hlavne používané pri zápasovej hre. Pravidlo hovorí, že v prvej hre, v ktorej jednému z hráčov chýba do víťazstva jediný bod (táto situácia sa nazýva Crawfordovská hra) sa nesmie násobiť. Hra sa tak hrá bez dablovacej kocky. Pokiaľ vedúci hráč nevyhrá, vo všetkých ďalších hrách sa už hrá opäť klasicky (dablovacia kocka je v hre).

Bobor (Beaver)

Používa sa pri hre o peniaze. Umožňuje hráčovi, ktorému bolo ponúknuté zdvojnásobenie, prijať kocku s ďalším zdvojnásobením. Pokiaľ teda hráč ponúkne súperovi zdvojnásobenie na 8, môže túto ponuku hráč prijať s tým, že bobrom hneď zvyšuje na 16. Hráč, ktorý ponúkal zdvojnásobenie ako prvý má možnosť buď prijať či odmietnúť. Majiteľom kocky je bobrujúci hráč. Vo väčšine prípadov je bobor prejavom chyby jedného z hráčov (mýlí sa v tom, že sa hra vyvíja lepšie pre neho).

Mýval (Raccoon)

Používa sa pri hre o peniaze. Je to vyšší stupeň bobra. Pôvodne zdvojnásobujúci hráč odpovedá na bobra ďalším dvojnásobením.

Backgammon - ilustračný obrázok

Stratégie a taktika

Aj keď sa môže začiatočnikom najskôr zdať, že najdôležitejším prvkom hry je náhoda reprezentovaná kockami, nie je to tak. Je jasné, že pokiaľ má jeden z hráčov extrémne šťastie či smolu, vývoj hry to zásadne ovplyvní, ale v priemere majú najdôležitejší vplyv na výsledok hlavne schopnosti hráčov.

K získaniu týchto schopností je potrebná hlavne prax. Na ilustráciu ponúkame niekoľko základných poučiek:

 • Najjednoduchším (avšak zďaleka nie jediným) merítkom ako sa hráčovi v hre darí, je počet polí (alebo bodov – pips), ktoré ešte potrebuje v hodoch kockami získať k tomu, aby všetky svoje kamene vyviedol z dosky (angl. „pip count“). Hráč, ktorému ostáva dlhšia cesta, musí hrať skôr pozične a snaží sa zasiahnuť súperové kamene. Hráč s nižším počtom pips sa naopak snaží využiť svoje momentálne výhody a čo najrýchlejšie dostať všetky svoje kamene za posledný súpera, čím hra prechádza do tzv. pretekov, koncovky, v ktorej sa už kamene nedajú vyhazovať, takže do konca hry už záleží iba na hodoch kockou. Zásadnou chybou je pokus o pretek v chvíli, kedy je hráč pozadu a má hrať radšej pozične. Schopnosť spočítať (či aspoň odhadnúť) rozdiel v počte pips je u pokročilých hráčov bežná.
 • Je chybou hrať backgammon na 100% istotu, vždy pokrývať všetky svoje kamene, aby protihráč nemal žiadnu šancu na zásah. Častokrát sa kalkulovaný risk vyplatí. Často sa tiež objavuje situácia „skôr či neskôr“, kedy odkladanie riskantného avšak nutného ťahu môže znamenať zhoršenie rizika.
 • Backgammon nie je Človeče, nehnevaj sa!; vyhadzovanie súperových kameňov za každú cenu nie je cestou k víťazstvu.
 • Niektoré polia majú výraznú strategickú hodnotu a hráči sa ich snažia obsadiť a držať. Medzi také patria hlavne body 5 (tzv. zlatý bod) a 7 (bar point), resp. odpovedajúce body na súperovej polovici dosky.
 • Pokiaľ je hráč výrazne pozadu v pretekoch, musí sa snažiť ponechať kamene vzadu tak, aby súperovi prekážali pri vyvádzaní a umožňovali vyhadzovanie nekrytých kameňov. Tento spôsob hry vedie k tzv. backgame (spätná hra), kedy nie je neobvyklé, že si hráč necháva úmyslne vyhadzovať svoje kamene tak, aby ich „recykloval“ späť do boja. Pokiaľ je taká hra odohraná dobre, môže viesť k víťazstvu, ktoré sa medzi hráčmi cení pre svoj pôvab.

Backgammon stratégie

Základná taktika

Pravidlá a užitočné tipy pre hranie Backgammonu už poznáte. Tak sme si povedali, je to hra nielen náhody ale aj schopností. Pripravili sme si pre Vás teda zoznam niekoľko základných stratégií.

Race

Nejlepšou základnou stratégiou je pokúsiť sa, aby súper počas hry nemohol blokovať ani vyraďovať vaše kamene. Je to najvhodnejšia stratégia, pokiaľ ste v hre vo vedení.

Priming

Cieľom je obsadiť 6 spolu susediacich klinov viac než dvoma kameňmi. Tým vznikne obranný val, ktorý súper nie je schopný prekonať. Najlepší priestor pre použitie tejto stratégie sa nachádza medzi klinmi 2 a 11.

Blitzing

V tejto základnej stratégii ide o čo najrýchlejšie zablokovanie vášho vnútorného pola, zatiaľ čo súper má svoj hrací kameň na prepážke.

Holding, Back Game

Táto stratégia sa využíva v situáciach, kedy je hráč zablokovaný v súperovom vnútornom poli alebo ak sa jeho kameň na prepážke a musí ho vrátiť do vnútorného poľa súpera. Cieľom je získať klin v súperovom vnútornom poli, vyradiť jeho najcennejšie kamene a rušiť jeho hru neustálym ohrozovaním. Najlepšie sa hodí pre situáciu, kedy prehrávate, zvyšuje šancu na zlom v hre.


Varianty backgammonu

Existuje niekoľko alternatívnych verzií hry Backgammon, ktoré sa od uvedených štandardných pravidiel viac či menej odlišujú. Medzi ne patria:

Nackgammon

Varianta hry (pomenovaná podľa Nicka „Nack“ Ballarda), ktorá sa od štandardného Backgammonu odlišuje iba počiatočnou pozíciou. Z bodov 6 a 13 je odobrané po jednom z kameňov a sú umiestnené na bod 23. Tento variant hry sa považuje za viac strategický, kde má šťastie menší vplyv na hru.

Hypergammon

Hypergammon sa hrá podľa tradičných pravidiel, ale iba s troma kameňmi pre každého hráča. Tie sú na začiatku umiestnené v súperovom vnútornom poli (na bodoch 24, 23, 22). Zaujímavou vlastnosťou tejto hry je, že je už dostatočne jednoduchá na to, aby ju mohol počítačový program dokonalo analyzovať a v každej pozícií hrať ideálny ťah. Takto vytvoreného počítačového hráča je potom nemožné poraziť inak ako šťastím.

Chouette

Ide o spoločenský variant Backgammonu určenú pre viac hráčov. Ideálny spôsob, ako stráviť večer s priateľmi.

Online Backgammon aktuálne v ponuke slovenských online kasín nenájdete. Za peniaze si však môžete zahrať online ruletu a blackjack, ktoré patria medzi najobľúbenejšie casino hry vôbec.

Zdroj obrázkov: hazardni-hry.eu

Registračný bonus až 50 € v Tipos kasíne 2024 - 728x90

Značky :