18+ zodpovedné hranie

Myslite na tieto základné pravidlá:

 • Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.
 • Nadmerné hranie prináša so sebou aj možné zdravotné riziká.
 • Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát.
 • Dĺžka hrania:

Desatoro bezpečného tipovania (dodržiavanie desatora vám umožní minimalizovať potenciálne riziká):

 1. Hrajte iba vtedy, keď ste odpočinutí a sústredení.
 2. Nikdy nehrajte, ak riešite vážne osobné problémy alebo ste v depresii.
 3. Pri hraní si zvyknite robiť pravidelné prestávky.
 4. Vopred si stanovte pevnú sumu, ktorá bude vaším dlhodobým osobným limitom, ktorý ste ochotní vložiť do hry. Nastavte si ho po dôkladnom zvážení a vychádzajte pritom zo svojich reálnych finančných možností.
 5. Stanovte si, akú výšku môže dosiahnuť Vaša prípadná strata v jednotlivej hre. Nikdy ďalej nepokračujte.
 6. Nikdy nehrajte pod vplyvom alkoholu alebo liekov.
 7. Rozhodujte sa sami za seba. Nenechajte sa ovplyvniť názormi iných.
 8. Hranie má byť zdrojom radosti, napätia a poučenia. Nie osobných strát, hazardu a smútku.
 9. Veďte si osobné záznamy, ktoré vám ukážu vašu dlhodobú úspešnosť.
 10. Dobrému hráčovi sa veci nedejú samy od seba. Dobrý hráč vie začať, pokračovať alebo skončiť podľa toho, ako sa sám rozhodne.

Všetky dostupné informácie ohľadom vzniku závislostí a jeho prevencii sú umiestnené na internetových stránkach http://cpldz.sk/http://hrajsrozumom.sk/http://www.nehraj.sk/. Ide o pravidlá bezpečného hrania, o rozpoznaní vzniku závislostí, kontakty alebo sprostredkovanie odbornej pomoci a ďalšie informácie. Na internete sú uvedené tiež komunikačné kanály, prostredníctvom ktorých je možné získať všetky informácie ohľadom tejto problematiky. Ak sa ocitnete v ohrození vzniku hráčskej závislosti, kontaktujte bezplatnú linku pomoci pre problémy s hraním na telefónnom čísle 0800 800 900.

Ako spoznáte, či ste ohrození? Kam sa môžete obrátiť po pomoc? Ponúkame Vám rýchly test, ktorý je autorizovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), prostredníctvom ktorého môžete zistiť potenciálne riziko, ktoré Vám môže hroziť. Test je anonymný a môžete si ho
vyskúšať ihneď.

Test WHO

 1. Zanedbali ste počas posledných 12 mesiacov kvôli Vášmu tipovania alebo hraniu Vašu prácu alebo Vaše povinnosti v škole, na pracovisku alebo doma?
 2. Bolo počas posledných 12 mesiacov Vaše tipérske alebo hráčske správanie opakovaným dôvodom k sporom alebo iným vážnym problémom s rodinou, priateľmi, susedmi alebo kolegami v práci?
 3. Skúšali ste niekedy počas posledných 12 mesiacov pred Vašou rodinou alebo priateľmi utajiť, v akej miere hráte?
 4. Predstierate niekedy, že ste vyhrali, hoci v skutočnosti ste prehrali?
 5. Stalo sa Vám počas posledných 12 mesiacov, že ste boli dlho myšlienkami pri hraní, zatiaľ čo ste sa mali sústrediť na niečo iné?
 6. Mali ste počas posledných 12 mesiacov obdobie, kedy ste strávili veľa času plánovaním Vašich stávok alebo študovaním kurzov, hoci ste v skutočnosti mali robiť niečo iné?
 7. Museli ste postupom času zvýšiť Vaše stávkové a herné vklady tak, aby pre Vás tipovanie a hranie bolo aj naďalej rovnako vzrušujúce?
 8. Uchýlili ste sa počas posledných 12 mesiacov k tipovaniu alebo hraniu ako k spôsobu, ako sa zbaviť zlej nálady alebo ako si náladu zlepšiť?
 9. Stalo sa Vám počas posledných 12 mesiacov, že ste hrali preto, aby ste sa nemuseli zaoberať Vašimi osobnými problémami?
 10. Vyskytli sa u Vás počas posledných 12 mesiacov situácie, kedy ste prehrali peniaze a na druhý deň ste sa ich často pokúsili vyhrať späť?
 11. Stalo sa Vám počas posledných 12 mesiacov, že ste mali vysoké hráčske dlhy, a hrali ste čoraz viac v nádeji, že vyhráte Vaše straty späť?
 12. Pokúsili ste sa počas posledných 12 mesiacov zvýšiť Vaše investícia do hrania tým, že ste sfalšovali šek, dopustili sa krádeže alebo sa uchýlili k inej ilegálnej činnosti?
 13. Požičali ste si počas posledných 12 mesiacov opakovane peniaze od Vašej rodiny alebo priateľov, aby ste mohli financovať Vaše hranie alebo splácať dlhy z hrania?
 14. Stalo sa Vám počas posledných 12 mesiacov, že ste mali tak silnú potrebu si staviť alebo hrať, že ste jej nemohli odolať alebo ste nedokázali myslieť na nič iné?
 15. Stalo sa Vám počas posledných 12 mesiacov, že ste hrali, hoci ste si predsavzali, že hrať nebudete, alebo že ste vkladali do hry oveľa viac peňazí alebo ste hrali oveľa dlhšie, než ste pôvodne chceli?
 16. Koľkokrát už ste sa v živote (nie len počas posledných 12 mesiacov) vážne pokúsili hranie obmedziť alebo s hraním prestať?
 17. Cítili ste sa počas pokusu o obmedzenie alebo o zanechanie hrania nesústredení alebopodráždení?
 18. Aké dlhé bolo Vaše najdlhšie obdobie bez hrania od doby, kedy sa snažíte hranie obmedziť alebo s ním prestať?

LINKA POMOCI PRE PROBLÉMY S HRANÍM

0800 800 900

Bezplatné telefónne číslo špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí.

Prevádzkové hodiny: v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 17.00 hod. Mimo prevádzkových hodín je k dispozícii záznamník.

Prevádzkuje Centrum pre liečbu drogových závislostí Hraničná 2, 827 99 Bratislava