Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Vložením e-mailu do boxu pre registráciu do newslettra na stránkach www.kasino-online.sk udeľujete súhlas správcovi stránky zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „nariadenie“) so spracovaním týchto osobných údajov:
 • e-mailová adresa
 • IP adresa
 • cookies
 1. E-mailovú adresu je možné spracovať na základe Vášho súhlasu za účelom zasielania informačných newsletterov. Zákonným dôvodom spracovania týchto osobných údajov je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Tento súhlas je platný a údaje budú Správcom spracované po dobu 10 rokov.
 2. Správca eviduje IP adresy a zhromažďuje na svojich webových stránkach súbory cookies, ktoré používa výhradne pre účely analytikov a meranie návštevnosti v Google Analytics a získané cookies a IP adresy nie sú využívané na žiadne marketingové účely.
 3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje Správca, alebo kliknutím na odkaz pre odhlásenie, ktorý je súčasťou každého informačného newslettera.
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané výhradne Správcom.
 5. Vezmite na vedomie, že máte právo:
 • súhlas kedykoľvek odvolať; tým nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúce zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním
 • za podmienok stanovených v nariadení požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie
 • za podmienok stanovených v nariadení právo na prenosnosť Vašich osobných údajov
 • vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu
 • v prípade pochybností o spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením predložiť sťažnosť dozorného úradu.